Menu

.

OTK jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkich do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.

Tegoroczny Tydzień Kariery został zorganizowany w ścisłej współpracy przez:

– Komendę Wojewódzką OHP.
– Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu.
– Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
– Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.
– Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie.
– Politechnikę Opolską, Uniwersytet Opolski.
– Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu.
– Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Opolskiego     Organizatorzy: