Menu

Czwartek
Dzień techniczny

12 września 2017 - Maria Rotkiel

Politechnika Opolska

 
 
 
 

 

Uniwersytet Opolski

 
 
 
 

 

Komenda Wojewódzka OHP w Opolu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

 

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Opolskiego     Organizatorzy: